Privacy Statement

Citodent Imaging BV is gevestigd in Amsterdam, Amstel 312. Citodent Imaging BV ontwikkelt en verkoopt software voor de tandheelkundige markt. De software is bestemd voor tandartsen, orthodontisten, tandtechnische laboratoria en mondhygiënisten. Het koppelt met alle medische administratie programma’s en röntgensystemen. VisiQuick is constant in ontwikkeling om zo te voldoen aan de vraag van de gebruikers, de veranderingen in de markt en aan de door de EU gestelde normen – dan wel door de Nederlandse wetgeving gemaakte aanpassingen daarop – op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de software.

Om ons aan de overeenkomsten met onze klanten te kunnen houden, hetzij direct, hetzij via een van onze wederverkopers, is het mogelijk dat wij in aanraking komen met persoonsgegevens van de patiënten van onze klanten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij hulpvragen waarbij we, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant, meekijken in hun systemen om eventuele problemen op te lossen. Hierbij krijgen we de persoonsgegevens niet in ons bezit, we hebben alleen tijdelijk inzage.

Als overeengekomen is om bestanden met patiëntendata over te zetten naar onze software, ontvangen we daadwerkelijk kopieën van bestanden met deze data. Wij gaan altijd uiterst zorgvuldig met deze bestanden en de persoonsgegevens waar wij tijdelijk inzage in hebben om:

  • Onze medewerkers zijn allen gehouden aan een geheimhoudingsovereenkomst.
  • Citodent Imaging BV is op passende wijze beveiligd tegen datalekken.
  • Alle gevoelige informatie wordt via een versleutelde verbinding verstuurd.
  • Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de eigenaar.
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en conform de door de wet gestelde bewaarperiode.

Citodent Imaging BV beheert de persoonsgegevens van de patiënten van onze klanten niet, het beheer is in handen van onze klanten.

Over onze website:

De website van Citodent Imaging BV is voor het grootste deel vrij toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over ons product. Een deel is uitsluitend toegankelijk voor onze dealers. Er wordt alleen gebruik gemaakt van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Wij verzamelen er geen gegevens mee. De contactpagina biedt de mogelijkheid om ons een mail te sturen voor het verkrijgen van specifieke informatie of een offerte.

Onze nieuwsbrief is toegankelijk voor iedereen die zich daarvoor aanmeldt. Het staat een ieder vrij om daarvoor een profiel aan te maken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de profielhouder beter van dienst te zijn. Ze zijn toegankelijk voor de profielhouder en kunnen altijd verwijderd worden. De informatie die wij via cookies, mail of via aanmelding voor onze nieuwsbrief verkrijgen gebruiken wij uitsluitend om de geïnteresseerde te informeren over onze software en daaraan gerelateerde ontwikkelingen. In geen geval wordt de informatie aan derden doorgegeven.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan op elk moment, ofwel via een link in de laatst verkregen nieuwsbrief ofwel via onze website.

Als u nog vragen heeft over deze privacy statement of als u om een andere reden met ons in contact wilt komen, kunt u ons mailen: info@citodent.com of bellen: 020-6722610