Suksess når bilde behandlings programmet VisiQuick ble lansert i Akershus

VisiQuick er et bildebehandlingsprogram som gir brukeren full frihet til å velge bildekilde og journalprogram.

Akershus Fylkeskommune er fulle av lovord når de nå for alvor har kommet i gang med å bruke programvaren VisiQuick i alle sine klinikker. Etter evalueringsmøtet er konklusjonen klar: Prosjektet har vært en suksess, og prosjektgruppa har levert på tid, pris, til avtalt kvalitet og helt uten nedetid for sluttbruker!
Hele 2,5 millioner bilder og 245 000 pasienter fordelt på 22 klinikker måtte konverteres når VisiQuick skulle tas i bruk for hele fylkeskommunen. Siden programvaren ble tatt i bruk i slutten av mai har det blitt tatt omtrent 1000 bilder om dagen. Tilbakemeldingen vi har fått fra Akershus er at de er svært fornøyde og at gruppa som har blitt lært opp til support får få henvendelser.

Vi i Dental Sør gleder oss stort over at dette prosjektet er kommet i mål. Prosessen har omfattet alt fra forprosjekt, tilpassing og implementering, til produksjon og opplæring.

Som programvare er VisiQuick veldig allsidig, og kan samle alle kjente bildekilder på én plass. I praksis vil dette si at klinikker som har vært vant til å bruke flere forskjellige programmer når de henter opp bilder fra for eksempel OPG eller intraoralt kamera vil dette samles i VisiQuick. Programmet har også en rekke andre nyttige funksjoner.

Vi har også fått en tilbakemelding fra Piet Reijers som jobber i VisiQuick. Han har vært aktiv i prosessen og kan fortelle om en oppstart som har gått tilnærmet knirkefritt. Ingen store problemer har oppstått, og de små som kom har oppstått på grunn av konfigurasjonsfeil lokalt.

“Jeg vil på vegne av hele VisiQuick uttrykke min respekt og takknemlighet til Dental Sør for å være en så lojal og dedikert partner. Sammen får vil det til å funke!”
-Piet Reijers

Er du interessert i programvaren VisiQuick, eller generelt bare vil vite litt mer om den? Ta kontakt med Rickard Haltnes. I tillegg har vi lansert kurskvelder hvor vi inviterer deg til å bli kjent med programmet og se om det kan være interessant for deg og din klinikk. Kurset er selvfølgelig gratis, og vi setter stadig opp nye kurssteder. Følg med på vår kurs og aktivitetskalender for å melde deg på.